Balkan Worlds V
Balkan and Ottoman Dimensions of the 1821 Greek Revolution

University of Macedonia, 27-29 February 2020
Βαλκάνιοι Κόσμοι V
Βαλκάνιες και Οθωμανικές διαστάσεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-29 Φεβρουαρίου, 2020

September 29th

Greetings

Keynote speech / Κεντρική Ομιλία

Hans-Lucas Kieser, University of Zurich (Ελβετία)
Round Table 7pm

28 February 2020/28 Φεβρουαρίου 2020

1st Session 9.30am-11.30am. / 1ηΣυνεδρία, 9.30πμ.11.30πμ

Balkan and Revolutionary Identities/Βαλκάνιες και Επαναστατικές Ταυτότητες

Chair/Προεδρεία Συνεδρίας: Dimitris Stamatopoulos

Vasileios Tsiotras, Aristotle University of Thessaloniki
«The poor nation of the Hellenes»: the use of the term «Hellenes» as national self-identification by the neo-Aristotelian scholars and professors at the Patriarchal Academy in Constantinople (17th-18th ce.)
Βασίλειος Τσιότρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
«Το δυστυχές των Ελλήνων γένος»: η χρήση του όρου «Έλλην, Έλληνες» ως εθνoπροσδιορισμού(;) από τους Αριστοτελικούς λογίους και διδασκάλους της Πατριαρχικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης (17ος-18ος αι.).
Ion Marian Croitoru, Valahia University of Târgoviște
Nation and Confession in Dimitrios Cantemir’s thought
Ion Marian Croitoru, Πανεπιστήμιο «Valahia»,Τυργόβιστε
Έθνος και Θρησκευτική Ομολογία στη σκέψη του Δημήτριου Cantemir
Vasileios Syros, Finnish Centre of Political Thought & Conceptual Change
American Perceptions of the Greek War of Independence and Aristotle’s Theory of Revolution
Βασίλειος Σύρος, Φινλαδικό Κέντρο Πολιτικής Σκέψης και Ιδεολογικών Αλλαγών
Οι αμερικανικές αντιλήψεις για τον Ελληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας και την αριστοτελική θεωρία περί πολιτικής αλλαγής.
Leonidas Moiras, University of Athens
Exploring the conceptual shift of the notion “Rum millet” during the Greek Revolution
Λεωνίδας Μοίρας, ΕΚΠΑ
Εξερευνώντας τις σημασιολογικές μετατοπίσεις της έννοιας «Rum millet»κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης

Break/Διάλλειμα 11.30-12.00

2nd Session 12.00-2.00 / 2ηΣυνεδρία 12.00-2.00

Βαλκάνιες Διαστάσεις της Επανάστασης/ Balkan Dimensions of the Revolution

Chair/Προεδρεία Συνεδρίας: Rossitsa Gradeva

Angelis Zarokostas, University of Bristol
Ali Paşa and the Greek Revolution: an interpretation of the shift of British foreign policy in 1823
Αγγελής Ζαρόκωστας, Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ
Ο Αλή πασάς και η Ελληνική Επανάσταση: μια ερμηνεία για τη στροφή της Βρετανικής πολιτικής το 1823
Radomir J. Popović, Institute of History, Serbian Academy of Sciences and Arts
Serbian Prince Miloš Obrenović and the Greek Revolution
Radomir J. Popović, Ινστιτούτο Ιστορίας, Σερβική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών
Ο Σέρβος Ηγεμόνας Miloš Obrenović και η Ελληνική Επανάσταση
Ioan-Augustin Guriță, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi.
The Romanian Church and the Uprising of 1821
Ioan-Augustin Guriță, Πανεπιστήμιο του Ιασίου “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi.
Η Ρουμανική Εκκλησία και η Εξέγερση του 1821
Marios Hatzopoulos, Open University of Greece
Revolution and Prophecy in Insurgent Greece: the “Romaiïkon”
Μάριος Χατζόπουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Επανάσταση και προφητικός λόγος στην εξεγερμένη Ελλάδα: το «Ρωμαίϊκο»

Γεύμα/Lunch: 2-4

3rd Session 4.00-5.30 / 3ηΣυνεδρία 4.00-5.30

Οθωμανικές Διαστάσεις της Επανάστασης/Ottoman Dimensions of the Revolution

Chair/Προεδρεία Συνεδρίας: Ema Miljkovic

Panos Kourgiotis, University of Macedonia
From Wilāyya to Empire: Greek Revolution and the evolution of the Egyptian State
Πάνος Κουργιώτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Από τη Wilāyya στην Αυτοκρατορία: Ελλληνική Επανάσταση και η εξέλιξη του Αιγυπτιακού Κράτους
Anna Vlachopoulou, Ludwig Maximilian University of Munich
Thriving and Hurting in Ottoman Morea
Άννα Βλαχοπούλου, Πανεπιστήμιο του Μονάχου
Επιτυχία και καημός στον προεπαναστατικό Μωριά
H. Veli Aydin, Tekirdağ Namik Kemal University, Turkey
The Greek Revolution in the Province of Salonica and Emmanuel Papas according to the Ottoman Documents
H. Veli Aydin, Πανεπιστήμιο Ραιδεστού «Namik Kemal»
Η Ελληνική Επανάσταση στην Επαρχία Θεσσαλονίκης και ο Εμμανουήλ Παππάς σύμφωνα με τα Οθωμανικά Αρχεία

Break/Διάλλειμα 5.30-6.00

4th Session 6.00-8.00 / 4ηΣυνεδρία 6.00-8.00

Αναθεωρώντας την Επανάσταση /The Revolution Reconsidered

Chair/Προεδρεία Συνεδρίας: Dimitris Kousouris

Nikos Liazos, University of Macedonia
The Greek revolution through the Lenses of Ottoman historian Cevdet Paşa
Νίκος Λιάζος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Η ελληνική επανάσταση με τη ματιά του Οθωμανού ιστορικού Cevdet Paşa.
Lilia Diamantopoulou, Ludwig Maximilian University of Munich
Fake news from eastern territories.How German-language newspapers dealt with „alternative facts“ and false reports regarding the Greek War of Independence
Λίλια Διαμαντοπούλου, Πανεπιστήμιο του Μονάχου
Ψευδείς ειδήσεις για τα ανατολικά μέρη. „Eναλλακτικά γεγονότα“ και πλαστές αναφορές για τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων στον γερμανόφωνο τύπο
Ph. D. Uroš S. Šešum και MA Aleksandar M. Savić, University of Belgrade
Serbian attitudes towards the Greek Revolution (1821–1829)
Ph. D. Uroš S. Šešum και MA Aleksandar M. Savić, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου
Σερβικές στάσεις απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση (1821-29)
Rossitsa Gradeva, American University of Sofia
War and Peace, Secession and Revolution in Rumeli, late 18th-early 19th centuries
Rossitsa Gradeva, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Σόφιας
Πόλεμος και Ειρήνη, Απόσχιση και Επανάσταση στη Ρούμελη (18ος – αρχές 19ου αιώνα)

29 February 2020/29 Φεβρουαρίου 2020

1st Session 9.30am-11.30am. / 1ηΣυνεδρία, 9.30πμ.11.30πμ

Η Επανάσταση των Άλλων /The Revolution of the Others

Chair/Προεδρεία Συνεδρίας: Aleksandar Rastović

Dilek Ozkan, University of Athens
Revisiting the Greek Revolution from the Migrants and Refugees’ Gaze: The Evacuation of Muslims and Jews of Peloponnese
Dilek Ozkan, ΕΚΠΑ
Αναστοχαζόμενοι την Ελληνική Επανάσταση από την πλευρά των μεταναστών και των προσφύγων: η εκκένωση της Πελοποννήσου από τους μουσουλμάνους και τους εβραίους
Dimitris Kousouris, University of Vienna
Sira nostra patria: The catholic community of Syros between empire and nation-state.
Δημήτρης Κουσουρής, Πανεπιστήμιο της Βιέννης
Sira nostra patria: Οι καθολικοί της Σύρου ανάμεσα σε αυτοκρατορία και έθνος-κράτος (1822-1830)
Ștefan Petrescu, Romanian Academy of Sciences, Institute of Southeastern Europe Studies
Representations of the Tudor Vladimiescu uprising of 1821 in the Romanian Historiography
Ștefan Petrescu, Ρουμανική Ακαδημία, Ινστιτούτο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ρουμανικές ιστοριογραφικές απόψεις για το επαναστατικό κίνημα του Θεόδωρου Βλαδιμιρέσκου
Ema Miljkovic, Department of Oriental Studies, University of Belgrade/ Romaniam Academy of Sciences
The „longest century “of the Empire: Serbian and Greek Revolution in a comparative perspective
Ema Miljkovic, Τμήμα Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου/ Ρουμανική Ακαδημία Επιστημών
Ο «πιο μακρύς αιώνας» της Αυτοκρατορίας: η Σερβική και η Ελληνική Επανάσταση σε συγκριτική προοπτική

Break/Διάλλειμα 11.30-12.00

2nd Session 12.00-2.00 / 2ηΣυνεδρία 12.00-2.00

Προσλήψεις της Επανάστασης/ Perceptions of the Revolution

Chair/Προεδρεία Συνεδρίας: Lilia Diamantopoulou

Aleksandar Rastović, Institute of History, Serbian Academy of Sciences and Arts
Serbian Intellectuals of the 19th and 20th centuries about the Greek Revolution
Aleksandar Rastović, Ινστιτούτο Ιστορίας, Σερβική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών
Σέρβοι διανοούμενοι του 19ου και του 20ου αιώνα για την Ελληνική Επανάσταση
Jasmina I. Tomašević, National Library of Serbia
Resonance of the Greek War of Independence in the Serbian society
Jasmina I. Tomašević, Ινστιτούτο Ιστορίας, Σερβική Ακαδημία Επιστημών
Η απήχηση του Ελληνικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας στη Σερβική κοινωνία
Elias G. Skoulidas, University of Ioannina
«National Narratives» and Albanian Historiography: «Perceptions» of Ali pasha of Tepelena, Greek War of Independence and Arvanites
Ηλίας Σκουλίδας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
«Εθνικές αφηγήσεις» και Αλβανική Ιστοριογραφία: οι προσλήψεις του Αλή Πασά του Τεπενλενλή, ο Ελληνικός πόλεμος της Ανεξαρτησίας και οι Αρβανίτες
Eleonora Naxidou, Democritus University of Thrace
The Greek revolutionary paradigm of 1821 and the Bulgarian national movement
Ελεονώρα Ναξίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Το ελληνικό επαναστατικό παράδειγμα του 1821 και το βουλγαρικό εθνικό κίνημα